Аудит мереж та ІТ-систем

Аудит мереж та ІТ-систем

На даний момент в офісних приміщеннях та будівлях встановлюються структуровані кабельні мережі, що об'єднують в собі різноманітні сервіси. Одним із основних факторів, чому встановлюються саме вони, є зручність та комфорт у роботі з адмініструванням, зміною, нарощуванням та масштабуванням мереж. Однак, не одноразово виникають ситуації, коли не можливо самостійно оцінити та проаналізувати якість мережі чи інфраструктури, щоб переконатися в її дієздатності та безвідмовності, а також провести роботи по модернізації системи і виправленню чи внесенню нових даних в технічну документацію.


В яких випадках потрібен аудит мереж та ІТ-інфраструктури?

1. Переїзд в новий офіс, в якому вже є комунікаційна мережа та ІТ-інфраструктура.

Часто доводиться стикатися з ситуацією, коли при переїзді в новий офіс попередній орендатор залишив після себе кабельну інфраструктуру, яку можна використовувати без значних капіталовкладень в новій комунікаційній мережі чи рішенні. Але як переконатися, що інфраструктурна мережа відповідає сучасним вимогам та стандартам, та зможе виконати всі необхідні функціональні вимоги, які на неї буде покладено? Саме для цього і існує така послуга, як Аудит мереж та ІТ-інфраструктури.

Виконуючи роботи по аудиту комунікаційних мереж, кваліфіковані працівники нашої компанії проведуть технічний огляд обладнання, перевірять усі елементи на цілісність та придатність для експлуатації, проведуть усі необхідні виміри та тестування.

У випадку, коли кабельна мережа та інфраструктура встановлені відповідно до норм, правил, стандартів та придатні для використання та подальшої експлуатації - ми можемо виконати весь комплекс робіт по підготовці та запуску системи в експлуатацію, підготувати та передати технічну документацію.

2. Перевірка якості виконаних робіт підрядною організацією

В будівельній практиці дуже часто генеральний підрядчик передає монтаж структурованої кабельної системи організаціям, які не спеціалізуються в даній області, а отже, відносяться до інсталяції комунікаційних мереж та ІТ-інфраструктури, як до одного з етапів будівельних робіт. Монтажники такої організації, як правило, мають віддалене уявлення про правила монтажу, стандарти та норми, які вживаються при побудові та монтажу комунікаційних систем та мереж, і тому виконують монтаж з усіма можливими порушеннями. До чого це може призвести? Змонтована таким чином система може виявитись частково чи повністю недієздатною, а дефекти її монтажу будуть проявлятися під час експлуатації та будуть порушувати нормальну роботу компанії, при цьому затрати на виправлення збоїв роботи може досягти вартості монтажу нової системи. Перед тим, як почати використовувати телекомунікаційну мережу та інфраструктурні рішення в такому офісі, ми радимо провести аудит мереж та інфраструктури, щоб уникнути можливих проблем при налагоджені та подальшій експлуатації. Також наша організація може виступати, як незалежний експерт в вирішенні спірних ситуацій, пов’язаних з монтажем та експлуатацією структурованих кабельних систем.

3. Відсутність документації та проектів на мережі та інфраструктуру

З часом багато компаній стикається з тим, що документація по використанню того чи іншого інфраструктурного об'єкту вже не являється актуальною, а привезти її у відповідність до реального стану речей силами власних співробітників можливо не завжди. Значні зміни у початковій структурі мережевих кабельних систем заважають нормальній роботі мереж та часто дають збої.

Скориставшись послугою "Аудит мережі та ІТ-інфраструктури", Ви отримаєте Технічний висновок з рекомендаціями по реструктуризації та оптимізації мережі та інфраструктури, наші інженери складуть актуальну технічну документацію, проведуть тестування та маркування портів.

Повний перелік послуг, що входять у перелік робіт по аудиту структурованих кабельних мереж:

  • Проведення комплексного технічного огляду мережі чи інфраструктури;
  • "Пошук" ліній кабельних мереж та систем;
  • Тестування кабельних ліній на відповідність міжнародним стандартам та нормам;
  • Маркування компонентів структурованих кабельних мереж;
  • Складання технічної документації;
  • Складання та видача технічних висновків;
  • Усунення несправностей, реструктуризація, модернізація та оптимізація.