Проектування інфраструктурних рішень

Проектування мереж та ІТ-рішень

Проектування інфраструктурних рішень - перша і найголовніша умова для повноцінного функціонування систем. Проектування починається з дослідження та аналізу майбутньої системи на декількох рівнях: кабельна система, обладнання, яке буде використовуватися та програмне забезпечення. На цьому етапі отримуються відповіді на ряд запитань: яку задачу буде виконувати мережа чи рішення, якого виду будуть основні дані мережі, як буде відбуватися захист даних та інформації, які виходи будуть на ззовні та безпосередньо в Інтернет.


В залежності від отриманих результатів аналізів, обирається один із альтернативних варіантів інфраструктурного рішення. Якщо це мережеві рішення, то обирається вид мережі передачі даних. На сьогоднішній день, основними серед них є - локальні мережі, територіальні мережі, приватні мережі, мобільні мережі, мережі інтернет-провайдерів, безпровідні мережі тощо.

Для обраного типу мережевого чи інфраструктурного рішення виконується функціональне планування, в рамках якого визначаються вимоги до обладнання ядра системи, вимоги рівнів захисту, необхідні служби підтримки та забезпечення ступеня безвідмовності системи. Далі слідує етап фізичного проектування інфраструктури (кабельних мереж та розміщення обладнання). Завершується проектування мереж та інфраструктурних рішень проектуванням програмних продуктів, які будуть забезпечувати керування системою.

Проектування мережі передачі даних та інфраструктурних рішень - це процес, в результаті якого, розпочинається існування конкретної системи чи рішення. Помилково вважати, що проектування рішень та систем це момент, якому не варто приділяти уваги та вважати важливим етапом, а побудова комунікаційних мереж та інфраструктурних рішень - можливе взагалі без проекту та документації, це лише поєднання декількох типів обладнання за допомогою кабелів та концентраторів.

В процесі проектування будь-якого виду рішення чи системи, потрібно враховувати широкий спектр питань, які ставляться перед проектом: Потрібно зробити аналіз інфраструктури, виконання яких завдань та функції буде покладено на майбутню систему чи рішення, фізичне розміщення компонентів телекомунікаційної мережі чи рішення, що проектується, вирішення питання захисту інформації, тип та вид підключення до загальної системи інженерних рішень, підключення до локальної мережі та мережі Інтернет, вирішення питань по керуванню правами доступу користувачів тощо.

  • потрібно зробити аналіз інфраструктури;
  • виконання яких саме завдань та функції буде покладено на майбутню систему чи рішення;
  • фізичне розміщення компонентів телекомунікаційної мережі чи рішення, що проектується;
  • вирішення питання захисту інформації;
  • тип та вид підключення до загальної системи інженерних рішень;
  • підключення до локальної мережі та мережі Інтернет;
  • вирішення питань по керуванню правами доступу користувачів тощо.