Моніторинг та оптимізація ІТ-інфраструктури

Моніторинг та оптимізація ІТ-інфраструктури.

У даний час бізнес суттєво залежить від стану ІТ-інфраструктури. Проблеми з продуктивністю ІТ-інфраструктури відразу позначаються на продуктивності виконання бізнес операцій, здійснюючи значний негативний вплив на прибутковість бізнесу в цілому. Але, як не парадоксально, питанню моніторингу працездатності ІТ-інфраструктури не приділяється уваги, адекватної можливим ризикам. Цілком ймовірно, що ця зневага викликана тим, що сама по собі ІТ-інфраструктура ніякої бізнес-цінності не створює, а є лише середовищем існування додатків, що забезпечують виконання бізнес-процесів.


За останні декілька років поняття «ІТ-інфраструктури» суттєво розширилося і тепер включає весь комплекс інфраструктурного обладнання і додатків: серверне обладнання, системи зберігання, інженерне обладнання, СУБД та інше прикладне забезпечення. Сюди ж відносяться різні процеси і ресурси, пов'язані з обслуговуванням: планування, закупівля, установка, адміністрування, захист, оновлення, резервне копіювання і тому подібне. Базовим критерієм якості роботи ІТ-інфраструктури - є показник готовності ІТ-послуг, що надаються. У цьому випадку, оцінюється робота інфраструктури і додатків не як окремих незалежних елементів, а як функціонування багаторівневого розподіленого середовища, що забезпечує виконання бізнес-процесів.

Як правило, ландшафт ІТ-інфраструктури більшості компаній носить характер «зірки». Центром в цій архітектурі є ЦОД (центр обробки даних), що, також, включає серверну складову всіх корпоративних розподілених додатків, таких як SAP, Oracle Applications, Microsoft Applications і так далі. Кінцевими елементами виступають філії, створені за типовим проектом (в ідеалі). Можлива географічна розділеність філій компаній за часовими поясами приводить до жорстких вимог щодо готовності ІТ-інфраструктури: робота в режимі 24x7x365 з готовністю не менше 99,5% (тобто простій не більше 11 годин у квартал).

Забезпечення таких жорстких вимог неможливе без реалізації комплексного підходу, що включає в себе як систему моніторингу якості надання ІТ-послуг, так і організацію та подальшу автоматизацію процесів технічного обслуговування.

Система ІТ-моніторингу

Система контролю і моніторингу ІТ-ПОСЛУГ дозволяє здійснювати автоматизоване управління роботою додатків і сервісів, що забезпечуються ресурсами ІТ-інфраструктури. Додатково можливе здійснення моніторингу стану інженерних систем в режимі реального часу, оперативне управління обладнанням, розмежування доступу до інформації. При цьому всі функції по управлінню можуть бути доступні з єдиного призначеного для користувача інтерфейсу.

Установка даної системи, також, необхідна для автоматичної підтримки оптимальних режимів роботи обладнання і оперативного запобігання його збоїв. Централізовані системи моніторингу дозволяють зменшити термін перерв у виконанні ІТ-сервісів (наприклад, на регламентне техобслуговування обладнання), а в деяких випадках і уникати їх.

Система контролю і моніторингу ІТ-інфраструктури забезпечує:

  • моніторинг усіх важливих параметрів роботи ІТ-інфраструктури в режимі 24x7;
  • централізований контроль всіх параметрів ІТ-інфраструктури (включаючи інженерні системи, системи контролю середовища, мережу передачі даних, обладнання ЦОД, сервіси Клієнтів) з єдиного АРМ оператора;
  • повідомлення ІТ-персоналу і клієнтів у разі ризиків або виникнення аварійних ситуацій;
  • скорочення експлуатаційних витрат.