Корпоративні мережі

Корпоративні мережі

Основою для надійного функціонування бізнес-процесів підприємства є надійна мережева інфраструктура, незалежно від масштабу та роду діяльності. Захищеність та надійність функціонування корпоративної мережі - основа діяльності підприємства, а збої в роботі мережі призводять до прямих матеріальних втрат підприємства. Корпоративна мережа може складатися з багатьох взаємопов'язаних підсистем, які виконують кожна свою функцію та роль у забезпеченні дільності підприємства.


Базою для впровадження та використання різноманітних систем та інформаційних додатків, життєво необхідних для ефективної та успішної діяльності організації є локальна обчислювальна мережа. Вона представляє собою універсальне середовище для передачі різноманітних видів мережевого трафіку — дані, голос, відео, наприклад, систем відеоспостереження та відеозв'язку тощо.

Основні вимоги, які ставляться перед корпоративною мережею, складаються з наданні всіх необхідних телекомунікаційних та інформаційних сервісів відділенням компанії при оптимізації капітальних витрат на створення та мінімізації витрат обслуговування. Виходячи з цього, принципи побудови корпоративних мереж включають в себе:

  • передача усіх видів трафіку повинна проходити по одним каналам зв'язку, іншими словами, корпоративна мережа має бути мультисервісною;
  • корпоративна мережа має будуватися на базі відкритих стандартів та інтерфейсів з ціллю забезпечити можливості нарощування мережі і об'єднання її з іншими мережами;

Сучасною тенденцією розвитку корпоративних інформаційних систем є централізація обчислювальних ресурсів, з можливістю доступу до них з будь-якої територіально віддаленої точки. Для реалізації даної архітектури, необхідно щоб корпоративна система відповідала ряду вимог, а саме вона має бути: надійною, безпечною, ефективною та охоплювати всі віддалені відділи та філії. Територіально розподілена мережа покликана забезпечувати високошвидкісний обмін даними між філіями, та має дозволяти організовувати необхідний рівень комунікації для працівників, клієнтів, партнерів без прив'язки до їх місцезнаходження. Сучасний рівень розвитку безпровідних технологій передачі даних дозволяє організувати безпроводовий доступ до корпоративних ресурсів підприємства з такою ж якістю та швидкістю, яку надають проводові мережі.

Використання безпроводових технологій передачі даних надає ряд переваг. До них відносяться відсутність витрат на прокладання кабелю, швидке розгортання мережевої структури, мобільність працівників. Імплементація таких рішень дозволяє співробітникам швидко та оперативно вирішувати поставлені перед ними бізнес-задачі в будь-який час та у будь-якому місці.

Виконання побудови корпоративних мереж передбачає:

  • максимальну прозорість інформаційного простору для замовника;
  • створення однорідного середовища інтегрованих комунікації;
  • гнучкість і керованість телекомунікаційних сервісів.

Компанія VACO technologies пропонує своїм замовникам широкий спектр рішень, розроблених на основі технологій провідних світових виробників обладнання. Можлива побудова мультисервісних систем з інтеграцією компонентів та платформ різних виробників обладнання. До них відносяться:

  • корпоративна IP-телефонія;
  • корпоративна електронна пошта;
  • розподіленні сховища збереження даних;
  • відеоконференції;
  • інші телекомунікаційні сервіси.