Інженерні рішення

Інженерні рішення

VACO technologies пропонує, виходячи з потреб та особливостей бізнес-процесів замовника, об'єднати в загальне інфраструктурне рішення телекомунікаційні, обчислювальні, інженерні системи, що дасть можливість створити єдиний ефективний та керований комплекс. До складу такого комплексу може входити одна або декілька територіально розподілених будівель, споруд, інфраструктурних об’єктів цільового призначення, стаціонарних або мобільних рішень.


Інженерна база підприємства складається з комплексу різноманітних підсистем, таких як енергозабезпечення, системи вентиляції та кондиціонування, системи зв’язку, мультимедіа, відеоспостереження та відео-трансляції, контролю та врахування доступу, охоронно-сигнальні системи, пожежної сигналізації та пожежогасіння тощо. Всі вони, у складі інженерної підсистеми, покликані забезпечити виконання бізнес-моделі підприємства, а саме - створити умови для злагодженої, стабільної, комфортної, безпечної та ефективної роботи, як персоналу, так і активного обладнання.

Усі підсистем інженерної інфраструктури можна об’єднати в загальну систему автоматичного моніторингу та управління. Такий комплекс забезпечує підвищення надійності, ефективності та стабільності підприємства. Впровадження такої системи, дозволяє підприємствам краще вирішувати питання модернізації виробництва та підвищення енергоефективності, збільшує продуктивність праці і створює центри оперативного обліку та планування, забезпечує зниження собівартості продукції та підвищення її якості. Впровадження таких систем компенсується на підприємствах досить швидко. Це дозволяє оперативно і максимально швидко підвищити рентабельність інвестицій, знизити витрати на експлуатацію та технічне обслуговування, створити максимальний рівень захисту для людей, виробничих фондів, навколишнього середовища тощо.