Інформаційна безпека

Інформаційна безпека

Конфіденційність інформації відіграє ключову роль у забезпеченні конкурентних переваг бізнесу-моделі підприємства. Забезпечення успішного вирішення питання інформаційної безпеки та збереження конфіденційних інсайдерських даних для певних секторів економіки, прирівнюється до існування самого підприємства. Саме тому, успішне вирішення завдання забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві - є ключовим, і вимагає активної участі в реалізації проектів не тільки технічних спеціалістів, але і керівництва. Основними ризиками для інформаційної безпеки підприємства - є порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних активів.


Під інформаційними активами розуміються дані. Втрата, зміна або зникнення яких є критичним для бізнесу і рівноцінним втраті конкурентних переваг.

Інформація — це основний ресурс в діяльності бізнесу. Тому до її захисту потрібна особлива увага. Будь-яка зміна, втрата чи знищення даних підприємства може бути критичною і завдати безповоротної шкоди діяльності підприємству.

Крім захисту самої інформації, також, потрібно надавати увагу захисту основних інформаційних ресурсів підприємства, які забезпечують виконання бізнес-процесів підприємства. До таких відносяться: системи захисту мережевої інфраструктури, системи захисту периметру, системи захисту серверів та додатків.

Сучасні системи інформаційної структури підприємства дають можливість крім забезпечення функцій захисту інформації підприємства, ще й оптимізувати використання робочого часу працівників та адміністративні витрати бізнесу, за рахунок підвищення продуктивності праці працівників.

Система захисту інформації — це не єдиний метод, а сукупність заходів. Навіть якщо одна система виходить з ладу, інші мають захищати інформаційні ресурси.

Компанія VACO technologies має досвід практичного втілення систем захисту інформації різного рівня складності для комерційних та державних установ.